MEDITÁCIE PREBIEHAJÚ RAZ MESAČNE. Z DÔVODU KAPACITY PRIESTOROV SA TREBA PRIHLÁSIŤ NA DANÝ TERMÍN VOPRED.

Termíny 2017:

  • 16. február
  • 9. marec
  • 6. apríl

Cena: 7 eur / vstup. V prípade, že máte aktuálne zaplatený akýkoľvek iný kurz, cena je 4 eurá za vstup. cena nemá byť prekážkou

Platba: na mieste po meditácii

Čo si priniesť na kurz: stačí záujem o tému meditácie a oblečenie, v ktorom vydržíte sedieť na zemi / poduške. Cvičiť sa nebude.

Čo čakať na meditácii: Naučíme sa rôzne techniky predmetnej alebo obsahovej koncentrácie a meditácie, ktoré následne môžete praktizovať aj samostatne.

Obsahová koncentrácia / meditácia spočíva v tom, že človek pri stave bdelého triezveho vedomia sústredí svoju pozornosť na určitý konkrétny obsah. Tým môže byť napr. rastlina, umelecký obraz, priestor, blízky človek, vtedy hovoríme skôr o tzv. cvičeniach duše. Špecifický meditačný obsah tvoria spirituálne myšlienky alebo obrazy, ktoré popisujú nejakú vyššiu pravdu o svetovom tvorstve a ľudskej duši. V takomto prípade hovoríme v pravom zmysle slova o meditácii, ktorá má transformačný, teda zušľachťujúci a premieňajúci charakter pre duševný život človeka.

Dôsledkom venovania sa obsahovým koncentračným aj meditačným cvičeniam je prirodzené usporiadanie vedomia resp. duše človeka, zavládnutie pokoja, ustúpenie nervozity a strachov a tiež jemný prílev životných síl. Okrem individuálneho úžitku je ale dôležitejším cieľom pre náš kurz fakt, že takéto venovanie sa meditáciám ozdravne pôsobí na celkovú atmosféru v spoločnosti. Je to teda určitý spôsob ako prispieť svojou aktivitou k transformácii našej spoločnosti smerom k ideálom tolerancie, slobody, dialógu a spájania protikladov.

Súčasťou meditácií budú aj kratšie prednášky o meditácii, aby ste aj rozumeli tomu, ako celý tento proces prebieha. Na kurze budeme čerpať najmä z učenia a myšlienok spirituálneho učiteľa Heinza Grilla, sčasti aj z diela Rudolfa Steinera a samozrejme z mojej meditačnej praxe. Obsah meditácií vieme flexibilne prispôsobiť aj vášmu záujmu.

 

 

Prihlásenie: matej.stepita@premena.net alebo 0903 692 500

Prihlásenie online:

Čas

Štvrtok
18:30 pm - 20:00 pm

Bližšie info

Miesto
Vazovova 13
Vedie
Matej
Úroveň
nie je potrebná žiadna predchádzajúca skúsenosť s meditáciou.
Obsadenosť 16.2.2017
zatiaľ dostatok voľných miest
Obsadenosť 9.3.2017
zatiaľ dostatok voľných miest
Obsadenosť 6.4.2017
zatiaľ dostatok voľných miest